CO2 prestatieladder

Begin 2016 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder
Het reduceren van de CO2 uitstoot is een doorlopend proces. Wij blijven zoeken naar manieren om de uitstoot te verminderen, hoe minimaal ook.

Voor certificering niveau 5 zijn de volgende documenten van belang:
Communicatieplan
Emissie portefeuille
Verslag energiebeoordeling
Actieplan energiemanagement
Periodieke rapportage H1
Ketenanalyse hout- en groenafval
Ketenanalyse transport

” Duurzaamheid en innovatie zit in het DNA van Hoek Hoveniers. “De afgelopen jaren werkten wij aan grote en kleine initiatieven. Zo maakten we een tweetal inspiratieboekjes, bedoeld om te inspireren en kennis te delen. Duurzame ontwikkeling is namelijk nooit een solo-activiteit. Door samen verrassende verbanden te leggen en netwerken te koppelen, leer je anders naar dingen te kijken.” Initiatieven zoals het afvangen van fijnstof, het realiseren van een gezonde werk- & leefomgeving en bevorderen van biodiversiteit zijn bij Hoek Hoveniers sindsdien aan de orde van de dag. “Een duurzame aanpak van een schoolplein of speelplek? Een rekenmodel om de juiste keuze te maken voor bedrijfsmiddelen? Wij delen graag.

Duurzaamheid is een gevarieerd en continu proces. Hoe duurzaam bent u al aan de slag? Brainstormen op het gebied van duurzaamheid? Wij heten u van harte welkom!

Contact
André Hoek, directeur | 06 51341530
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.