Keuring & Veiligheid

Keuring
In algemene zin moet een natuurspeeltuin voldoen aan dezelfde eisen als een ‘gewone’ speeltuin. Speelonderdelen, waarvoor dat nodig is, worden gekeurd door een officiële keuringsinstantie. Wanneer keuring noodzakelijk is, dan wordt dit door Hoek Hoveniers geregeld. Het onderdeel wordt gekeurd volgens de NEN 1176 normen voor speeltoestellen, de opdrachtgever ontvangt een certificaat en logboek voor het onderhoud.

Veilig
“Natuurlijk spelen is geweldig, maar is het ook veilig?” is een veelgehoorde vraag. Voor de ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen risico’s leren nemen. Een natuurspeeltuin is dé aangewezen plek voor nieuwe uitdagingen binnen deze ontdekkingstocht. Wel vervangen wij tegels door natuurlijke valdempende ondergronden zoals zand of houtsnippers. Is de toegepaste beplanting kindvriendelijk, dus zonder prikkels en zeker niet giftig. Houden wij rekening met de obstakelvrije ruimte rondom speelelementen en zijn we alert op knelpunten, scherpe randen en uitsteeksels.

Gegarandeerd veilig binnen natuurlijke grenzen!
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.