Natuur & Wildbeheer

Om natuurontwikkeling te bevorderen is juiste natuur- en wildbeheer noodzakelijk. Wild (zoals konijnen, herten, vossen, ganzen, wilde zwijnen) kan flinke schade of overlast veroorzaken. Hoek Hoveniers heeft de oplossing voor u in eigen huis, waaronder de fretteermethode.

Wij hebben brede expertise op het gebied van ecologie, natuurbeheer en zijn ervaren in het uitvoeren van quickscans, natuurtoetsen en inventarisaties. Op professionele wijze gaan we met uw vraagstuk aan de slag; uiteraard volgens de regels van de Flora- & Faunawet. Met wildbeheer wordt de soort in stand gehouden, overlast en economische schade voorkomen en de veiligheid gewaarborgd.

Bosbouw
Met bosbouw in de breedste zin van het woord bevorderen wij natuurbehoud en landschapsbeheer. Denk aan het volledig ontbossen tot opnieuw aanplanten, het aanleggen van amfibiepoelen of een snipperpad, enzovoort.

Wildraster en wildrooster
Om dieren in hun leefgebied te houden plaatsen wij wildrasters en -roosters. De veiligheid voor de gebruikers van het natuurgebied en de directe omgeving is direct gewaarborgd.

Certificaten:

  •  Basisveiligheid (VCA)
  •  Veilig werken langs het spoor
  •  Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet Niveau 1, 2 en 3
  •  Jachtakte 

Neem contact met ons op voor een passend advies voor uw specifieke situatie.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.