Een groene wijk

Een goed onderhouden wijk begint met een onderbouwd plan. Voor de planvorming en aanleg van het groen in nieuwbouwwijken, inclusief speelgelegenheden, bestrating, aanplant van bomen, struiken en vaste planten bent u bij Hoek Hoveniers aan het juiste adres.

Integraal onderhoud
Bij integraal onderhoud wordt naast het maaien en schoffelen ook onderhoud van gevel-tot-gevel toegepast, waaronder bijvoorbeeld veeg- en zwerfvuilbeheersing, schoonhouden van goten en onderhoud aan verkeersborden en straatmeubilair.
Integraal betekent dat waar mogelijk is werkzaamheden worden gecombineerd en dat deze altijd in een logische volgorde worden gepland. Zo worden na het maaien en afruimen van bermen de goten geveegd; met de onderhoudsronde van plantvakken wordt onkruid op de verharding meegenomen.

Beeldbestek
Onderhoud op basis van een beeldbestek gebeurt volgens een vooraf bepaald kwaliteitsbeeld. De onderhoudsmedewerkers bepalen aan de hand van de gestelde criteria per locatie welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Diverse gemeenten kiezen voor deze vorm van onderhoud.

Vaste plant terug in de openbare ruimte
Vaste planten in openbare beplantingen zijn de afgelopen decennia grotendeels verdwenen, met name door de zeer hoge onderhoudskosten. Hoek Hoveniers werkt samen met Griffioen Wassenaar om vaste planten terug te brengen in de openbare ruimte. Het concept in het kort: vaste planten aanplanten en zo snel mogelijk dicht laten groeien. Met het gebruik van het voorgeschreven sortiment en een eenmalige onderhoudsbeurt per jaar, blijken de beheerskosten spectaculair laag te zijn. Vaste planten zijn zo een duurzame oplossing; de bloeiende vegetatie trekt bijen en vlinders aan en de omwonenden kijken met plezier op de begroening uit.

Graag gaan wij aan de slag in uw gemeente. Neem contact met ons op voor advies.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.