Natuurlijk spelen

Grenzeloos
Natuurlijk spelen biedt avontuur en uitdaging. Kinderen verleggen met deze manier van spelen hun grenzen, kennen een grotere fantasie en een grotere fysieke ontwikkeling. Ontwikkelingen op cognitief, lichamelijk en sociaal vlak door te spelen in de natuur. Met de steeds verder gaande digitalisering brengt het de kinderen toch (weer) graag naar buiten en leert hen respect te hebben voor de natuur!

Voordelen
Een groene omgeving bevordert bewezen de gezondheid. Een natuurlijk schoolplein geeft kinderen meer variatie in spelvormen en een extra stimulans om te bewegen. Leerlingen voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een ‘grijs’ plein. Hoek Hoveniers is overtuigd van het positieve effect van groen en ondersteunt en werkt ook mee aan het onderzoek naar De effecten van groen van Dr. Jolanda Maas.

Projecten
Onze kennis en ervaring in natuurlijk spelen, heeft geleid tot uiteenlopende bijzondere en aansprekende projecten zoals PI De BrugKDV Eigenwijs, De Vos, Korte VlietFreinetschool, Het Palet, Europese School, De Zonnestraal, Nutsschool Laan van Poot, Antonius, Achtbaan, Regenboog, Hofdijckschool, Milandschool, Compannanny en meer.
Ieder schoolplein is geschikt voor een unieke groene inrichting en vraagt om een eigen benadering. Wij adviseren, maken een plan van aanpak, ontwerpen en voeren uit; waar nodig kunnen wij ondersteunen bij het vinden van subsidies of andere bronnen van financiën. Onderhoud, participatie en keuring & veiligheid nemen wij al in het voortraject mee.

1 + 1 = 3
Hoek Hoveniers is samen met 3 uitvoerende bedrijven partner in Speelnatuur. Ook werken wij afwisselend met ontwerpbureaus als Bureau RIS en In het Wild.

Respect voor de natuur
Bij het concept natuurlijk spelen gaan wij uit van duurzame, zoveel mogelijk natuurlijke, hergebruikte materialen. Van boomstammen zagen wij bijvoorbeeld zitmeubels en stap- en klimelementen. Deze bomen vinden hun herkomst bij een ander project en worden op deze manier duurzaam hergebruikt. Ook oude stenen, tunnelbuizen en andere materialen vinden een nieuwe speelse bestemming.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over natuurlijk spelen.

Wij renoveren ook bestaande speelplekken. Lees verder.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.