Visual Tree Assesment (VTA)

Een Visual Tree Assesment is het systematisch beoordelen van bomen op basis van waarneembare kenmerken. Hoek Hoveniers voert regelmatig VTA controles uit.

Waarom is VTA nodig?
Iedere eigenaar van een boom kan aansprakelijk gesteld worden voor schade, als hij/zij onvoldoende zorg aan de boom heeft besteed. De eigenaar van de boom heeft een zorgplicht.
  • algemene zorgplicht: verplicht, regelmatig en systematisch bomen beoordelen of laten beoordelen en op basis daarvan zonodig actie ondernemen.
  • verhoogde zorgplicht: bomen met verhoogde gevaarzetting tenminste éénmaal per jaar controleren.
  • verhoogde gevaarzetting: verkeersdrukte (rijksweg of plein in stadscentrum) of de omvang en toestand van de boom.
  • onderzoeksplicht: geldt voor bomen, waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, die mogelijk voor gevaar kunnen zorgen.

Met een zorgvuldige registratie van gegevens (uitgevoerde controles, bevindingen, eventueel genomen maatregelen) kunt u aantonen dat u de zorgplicht bent nagekomen. Bij bomen met gebreken zoeken we samen met u naar oplossingen en adviseren we u over de te nemen maatregelen.

Neem contact met ons op om u te laten adviseren.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.