Iepen

Het in stand houden van de iep in Nederland is van groot belang. De iep is bij uitstek geschikt om het kustgebied te beschermen tegen erosie; zij biedt weerstand tegen het zilte klimaat en de harde wind. Ook in het stadsbeeld en het landelijke landschap is de iep (en de kastanje) een kenmerkend element.

Gecertificeerd
Hoek Hoveniers heeft het certificaat 'Erkend Iepenaannemer' behaald en is hiermee gecertificeerd door de Iepenwacht om zieke iepen te verwijderen. Daarnaast beschikt Hoek Hoveniers over het certificaat 'Erkenning voor verwerking van Iepenhout', afgegeven door de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Wanneer de Iepziekte zich openbaart, verwijderen wij deze in opdracht. De Iepenwacht voert de controle uit op de juiste uitvoering.

Wat te doen bij iepziekte
Bij constatering van iepziekte is het van essentieel belang het zieke iepenhout op een verantwoorde manier te verwerken. De iepziekte is zeer besmettelijk; ook dood hout (zoals meegenomen brandhout) kan een besmettingshaard zijn. Om de Nederlandse iepenpopulatie voor nu en in de toekomst te behouden, kan het beste herplant worden met minder vatbare klonen of met een resistente iepenvariëteit.

Kastanjes
Ook kastanjes worden helaas getroffen door de zogenaamde bloedingsziekte. Hoek Hoveniers is gemachtigd om onder dezelfde voorwaarden als bij iepziekte de zieke kastanjes te verwijderen.

Neem direct contact op voor advies en vakkundige begeleiding.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.