Biodiversiteit, de natuur in balans!

Biodiversiteit staat letterlijk voor: bio = leven en diversiteit = variatie/verscheidenheid.
De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur: dat is biodiversiteit.
Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en grondstoffen. Biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van leven en welzijn.

Hoek Hoveniers ondersteunt de verbetering van biodiversiteit door proactief bezig te zijn met ecologisch beheer, natuurontwikkeling (waaronder Flora & Fauna, Heem) en verantwoord en duurzaam te werken.

Flora & Fauna
De Flora- en Faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. Deze wet beschermd vanuit de overheid verschillende natuurgebieden, en ook soorten planten en dieren. In deze wet is een zorgplicht opgenomen, wat inhoudt dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Bij aanvang van een project wordt vooraf met grote zorg geïnventariseerd of een gebied beschermd is en zo ja wat de bijbehorende gedragscode is. Onze hoveniers zijn op de hoogte van de Flora- en Faunawet en betreden het project met uiterste zorgvuldigheid.

Via de website Gedragscodegroen.nl kunt u op een heel eenvoudige manier binnen 5 stappen vormgeven aan een plan van aanpak voor bestendig beheer. Ook kunt u hier de de laatste ontwikkelingen volgen. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact met ons opnemen.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.