Openbaar groen

Hoek Hoveniers beschikt over jarenlange ervaring in het integraal onderhouden van openbaar groen inclusief sloten en oevers. Werkzaamheden als maaien, onkruid verwijderen en snoeien zijn bij onze vaste ploegen medewerkers in goede handen.

Machinaal graskanten snijden
Zo wordt het machinaal graskanten snijden uitgevoerd door een speciaal ontwikkelde, kostenbesparende machine, die in één werkgang de graskanten snijdt en de verharding schoonveegt.

Representatieve functie
De openbare ruimte heeft een belangrijke representatieve functie. Naast de aanleg en het onderhoud bieden wij u verschillende mogelijkheden om de representatieve functie te versterken of te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan duurzame keuze op het gebied van straatmeubilair, natuurlijk spelen of het vergroten van de biodiversiteit.

Iedere plek, iedere gemeente heeft andere wensen en eisen.
Graag gaan wij met u in gesprek voor een plan op maat.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.