Ecologisch beheer

Breng de natuur dichtbij door de oorspronkelijke beplanting de ruimte te geven.
Afhankelijk van de situatie en de wensen brengt een team van speciaal opgeleide medewerkers een meer natuurlijke ontwikkeling van groen tot stand in uw stad, dorp en buitengebied.

Ecologisch beheren vraagt om kennis van zaken, belangstelling voor natuurbeheer en inzicht in de maatregelen die nodig zijn. Hoek Hoveniers beschikt over ruime ervaring in het ecologisch beheren van bermen, duingebieden en terreinen rond bedrijfsgebouwen en golfbanen. Ook de aanleg en het beheer van natuurlijke oevers wordt door ons verzorgd. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een gezonde en natuurlijke omgeving met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Bij het maaien en ruimen van kwetsbare gebieden maken wij gebruik van lichtgewicht materieel ter bescherming van de natuur.

Natuurontwikkeling en biodiversiteit
Als onderdeel van een landelijk netwerk van gespecialiseerde hoveniersbedrijven werkt Hoek Hoveniers uitsluitend met inheemse zaden uit een kwekerij in Nederland. Unieke kennis en ervaring zijn maatgevend. Wij geven garantie op het eindbeeld van het door ons begeleide natuurontwikkelingsproject. Door het toepassen van Heem wordt tegelijkertijd de biodiversiteit in een bepaald gebied vergroot. Een hoge mate van biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor flora en fauna, maar zeker ook voor de belevingswaarde.

Meer natuurontwikkeling in uw stad, dorp of buitengebied?
Stuur ons een email met uw ideeën en wij nemen contact met u op.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.